• Śniadanie
  • Rytmika
  • Zajęcia dydaktyczne
  • Logopeda
  • Obiad
  • English reading
  • Akademia Kulinarna
  • Podwieczorek
  • Gry i zabawy w grupach, zabawy w ogródku przedszkolnym