• Śniadanie
  • Rytmika
  • English Teddy Eddie
  • Zajęcia dydaktyczne
  • Obiad
  • Relaks poobiedni
  • Podwieczorek
  • Gry i zabawy w grupach, zabawy w ogródku przedszkolnym
  • ZAJĘCIA DODATKOWE – TANIEC