• Śniadanie
  • Zajęcia dydaktyczne
  • Gimnastyka Kompensacyjna
  • English Teddy Eddie
  • Obiad
  • Relaks poobiedni
  • Podwieczorek
  • Gry i zabawy w grupach, zabawy w ogródku przedszkolnym